แผงผังโรงเรียนแสดงที่ตั้งอาคารเรียนและบริเวณสนาม
๑. อนุสาวรีย์แม่พระ ๖. ห้องสมุด ๕๐ ปี ๑๑. อาคารมารีอา
๒. ป้อมยาม ๗. สระว่ายน้ำ ๑๒. ลานจอดรถคุณครู
๓. บ้านพักคนงาน ๘. อาคารยอห์น บอสโก ๑๓. โรงงาน
๔. อาคารเยลิชี ๙. สนามกลางแจ้ง ๑๔. สนามฟุตบอล
๕. อาคารคาเร็ตโต ๑๐. อาคารพระมารดาอุปถัมภ์ ๑๕. อาคารดอมินิก