พันตำรวจตรีวิชัย ฑียาพงศ์
ผู้อุทิศที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนดรุณศึกษา

      
          ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มล.ปิ่น มาลากุล ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนดรุณศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2508 ตามใบอนุญาตเลขที่ 257/2508 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้างทางรถไฟที่ดินของ พันตำรวจตรีวิชัย ฑียาพงศ์ ซึ่งยกที่ดินแห่งนี้ให้ตั้งโรงเรียนเพื่อความดีของบุตรหลานของผู้ที่อยู่ในย่านนี้ ทุนก่อสร้างเป็นของ พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ผู้ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการในนามนิติบุคคลให้จัดตั้งโรงเรียนโดยอาศัยเงินบริจาค จากบรรดาผู้ใจบุญทั้งในและนอกประเทศพร้อมกับค่าเล่าเรียนประจำภาค โรงเรียนจึงดำเนินการอยู่ได้พร้อมกับปรับปรุงให้ก้าวหน้ายิ่งๆ

          ปีการศึกษา 2508 เปิดรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งชายและหญิงในชั้น ป.5 เป็นจำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 80 คน มีครูประจำชั้น 2 คน ครูพิเศษ 1 คน บาทหลวงลิขิต ชวประพันธ์เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

          ปีการศึกษา 2509 เปิดรับนักเรียน 7 ห้องเรียน คือ ป.6 จำนวน 2 ห้องเรียน และ ป.5 จำนวน 2 ห้องเรียนและ ป.1 จำนวน 3 ห้องเรียนในปีนี้ได้มอบให้คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์เป็นผู้ดำเนินกิจการ

          ปีการศึกษา 2511 โรงเรียนได้จัดสร้างสนามบาสเกตบอลขึ้น 2 สนาม ก่อสร้างอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลังยาว 25 เมตร กว้าง 9 เมตร แบ่งเป็น 3 ห้องเรียนและห้องอาหารนักเรียนประจำ 1 ห้อง เริ่มรับนักเรียนประจำเป็นทางการขึ้นโดยรับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 5 ปีขึ้นไป ได้ขุดบ่อและทำห้องน้ำสำหรับนักเรียนประจำ

          ปีการศึกษา 2512 โรงเรียนได้จัดสร้างโรงพละขึ้นอีกหลังหนึ่ง

          ปีการศึกษา 2514 โรงเรียนได้จัดสร้างรั้วด้วยอิฐบล็อกรอบบริเวณโรงเรียน

          ปีการศึกษา 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะของโรงเรียนดรุณศึกษา

          ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนได้สร้างถังน้ำ 4 ใบ โดยได้รับความอนุเคราะห์ทางการเงินสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปลายปีได้ทำการทาสีอาคารเรียนทั้งหมดและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด

          ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น

          ปีการศึกษา 2533 ซิสเตอร์จรัสพรรณ บุญเจริญ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตแทนพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต

          ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้ขยายอาคารประกอบอาหาร ทาสีอาคาร 2 สร้างแท้งค์น้ำหลังอาคาร 1 ตลอดแนว จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด

          ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้รับถ้วยเกียรติคุณจริยธรรมดีเด่นของอำเภอร่อนพิบูลย์ จากพระอธิการนุช ทนุตสีโล พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา รุ่นที่ 21 และได้รับโล่และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาที่จัดจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2535

          ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด 32 X 9 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนอนุบาล ห้องคอมพิวเตอร์    และห้องเรียนนักเรียนประจำและปรับปรุงเครื่องเล่น สนามฟุตบอล

          ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้จัดงานฉลองคริสต์มาส ซึ่งเป็นงานประจำปีของโรงเรียน ที่ศาลาประชาคมทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดงานคืนสู่เหย้าชาวดรุณ ที่สวนอาหารเรือนไทย อำเภอทุ่งสง เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 4 ชั้นในโอกาสครบรอบ 30 ปีของโรงเรียนดรุณศึกษา

          ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้ทำการฉลองและเปิดอาคารเรียนใหม่ โดยมี สส. ชำนิ ศักดิ์เศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดพิธี และ ฯพณฯ ประพนธ์ ชัยเจริญ เป็นประธานในพิธีเสก นอกเหนือจากการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ทางโรงเรียนได้ปรับปรุง สนามฟุตบอล สนามวอลเล่ย์ ตลอดจนดัดแปลงอาคารเดิมให้เป็นโรงพละ พร้อมเวทีการแสดง สร้างห้องสุขาหญิง จำนวน 20 ห้อง พร้อมอ่างล้างหน้า แท็งค์น้ำ 2 ที่และที่เก็บน้ำอาคารใหม่ จำนวน 4 แท็งค์ รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 19,803,576 บาท

          ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้จัดทำห้องโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อบริการครูนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมกับปรับปรุงบริเวณโรงเรียนสร้างบ้านพักนักการภารโรง

          ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างหอพักนักเรียนประจำเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้นและบ้านพักซิสเตอร์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เชื่อมต่อกันกับอาคารเรียน 4 ชั้น

          ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ คือ ทำถนนภายในบริเวณโรงเรียน ท่อระบายน้ำเสาธง สนามหน้าอาคารเรียนมารีอาและอาคารเรียนอนุบาล พร้อมทั้งซ่อมแซมพื้น ปูกระเบื้องยาง ห้องเรียน ภายในอาคารเรียนมารีอาทุกห้องเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งระบบประปาเพื่อนำน้ำประปาเข้ามาใช้ ในยามที่ขาดแคลนน้ำ งบประมาณ ทั้งสิ้น 5,894,900 บาท

          ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้มีการเสกและเปิดอาคาร “พระมารดาอุปถัมภ์” พร้อมทั้งฉลอง 40 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 โดย ฯพณฯ ประธาน ศรีดรุณศีล และนายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี

          ปีการศึกษา 2548 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโดยซิสเตอร์สายทิพย์ ระดมกิจ มารับหน้าที่ผู้จัดการและครูใหญ่ ในปีนี้ปรับปรุงชั้นล่างของอาคารอนุบาล เป็นโถงหินขัดอเนกประสงค์ และเป็นที่เล่นในร่มของนักเรียนอนุบาล

          ปัจจุบันนี้โรงเรียนดรุณศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการบริหารงานโดยคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียนจำนวน 6 หลัง มีจำนวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 80 คน และมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,534 คน