อบรมเทคนิคการเพิ่มผลิตพลังความคิดด้วยกิจกรรมบริหารสมองในเด็กปฐวัย
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับสมัครนักเรียนใหม่ (ปฐมวัย) ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารยอห์น บอสโก

ละครเรื่อง สังข์ทอง ตอน รจณาเลือกคู่
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ อาคารยอห์น บอสโก

กิจกรรมจาก Foremost (ปฐมวัย) ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
ณ อาคารยอห์น บอสโก

ทัศนศึกษา (ปฐมวัย) ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันลอยกระทง (ปฐมวัย) ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ อาคารยอห์น บอสโก

งานอนามัยโรงเรียน (ปฐมวัย)
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
ณ อาคารยอห์น บอสโก

อนุบาลทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ โรคมือเท้าปาก
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ อาคารยอห์น บอสโก

ประชุมผู้ปกครอง (ปฐมวัย) ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

สอบและมอบตัวอนุบาล ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม

วันแม่แห่งชาติ (ปฐมวัย) ปี ๒๕๕๖
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารยอห์น บอสโก

ประชุมผู้ปกครอง (อนุบาล) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารยอห์น บอสโก