อบรมสุขภาพจิตอำเภอร่อนพิบูลย์
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

เยี่ยมสามีของคุณครูจิตต์นิภา ทองเพชร
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ต้อนรับคุณแม่เจ้าคณะ ปี 2016
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม

เยี่ยมคุณยายของคุณครูนันทพงษ์ สังข์แก้ว
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เยี่ยมคุณครูมาลี พรหมประสิทธิ์
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อน้อม อมรวัฒน์ คุณพ่อสามีคุณครูสุพิศ อมรวัฒน์
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ บ้านครอบครัวอมรวัฒน์

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อหวล สินธพ คุณพ่อสามีคุณครูเพ็ชรรัตน์ สินธพ
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ วัดไตรวิทยาราม

เยี่ยมน้องเบล ลูกของคุณครูสมมุ่ง
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เกตุ สังข์แก้ว คุณย่าของคุณครูนันทพงษ์
วันที่ ๑๕ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
ณ วัดโคกกฐิน

ยินดีต้อนรับ น้องโม โกลัญญา สู่ครอบครัวโสนารถ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
ณ บ้านบริเวณ อบต.โพธิ์ทอง

เยี่ยมคุณพ่อของคุณอนุสรณ์ ขำเกื้อ
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ร้านชิมลองแล

ยินดีต้อนรับ น้องอุ่นใจ สู่ครอบครัวทองพรหม
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เยี่ยมสามีคุณครูนิตยา มณีโชติ
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ปั้มน้ำมัน ปตท.สามแยกสวนผัก

อบรม "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"
วันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม

เยี่ยมน้องจีน่า ลูกสาวคุณครูสุจารี จิตรเย็น
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลสิชล

เยี่ยมคุณพ่อของคุณครูอรไพลิน คงรอด
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ บ้านครูอรไพลิน

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อคำรพ ไชยนุวงศ์ คุณพ่อของครูสุจารี จิตรเย็น
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ บ้านท่าศาลา

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณมนตรี ศิริญาติ
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ บ้านตลาดใน

เยี่ยมสามีของป้านุ้ย ไพรินทร์ หนูทอง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ บ้านสามร้อยกล้า

เยี่ยม Teacher Bokwe
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ร่วมงานฉลองครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนนารีวิทยา
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ของอดีตอธิการิณีเจ้าคณะ คุณแม่วิไลวรรณ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จังหวัดราชบุรี

วันครู ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน

งานบำเพ็ญกุศลศพอาม่า อรพรรณ อัมพรานันท์ (หวัง มู่อิง)
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลทุ่งสงพาณิชย์

เยี่ยมคุณพ่อของคุณครูดรุณา คำจันทร์
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

อบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน
วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

วันกตัญญู ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสามีคุณครูมาลี พรหมประสิทธิ์
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ บ้านเชิงแตระ

ส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ ปี 2016
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ หน่วยงานต่าง ๆ

เยี่ยมคุณพ่อของคุณครูนิชนันท์ ทวิสุวรรณ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เยี่ยมคุณแม่ของคุณครูสุวรรณเพ็ญ มีล่อง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันวชิราวุธ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ อำเภอร่อนพิบูลย์

อบรมวิชาการด้านเทคนิคการสอนสำหรับคณาจารย์ในโครงการ EP, MEP, EIS
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูพะเยาว์ พัฒนพงศ์ อดีตครูโรงเรียนดรุณศึกษามาเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อวิชิต ผลงาม คุณพ่อภริยา ผอ.ประจักษ์ ช่างเรือ
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ วัดแก้วโกรวราราม จังหวัดกระบี่

อบรมครู "Active Smart Classroom" ด้วยเทคโนโลยีการเรียนแบบผสมผสาน
วันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ จังหวัดเพชรบุรี

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สามีของคุณครูอัจฉรา วัฒนวัชระ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ณ วัดพิศาลนฤมิต

อบรมครู "หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนจรัสพิชากร

ต้อนรับอธิการิณีเจ้าคณะ คุณแม่มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ ปี 2015
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

ยินดีต้อนรับ น้องจิรายุ สู่ครอบครัววัฒนสิทธิ์
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เยี่ยมคุณพ่อเรนโซ รอสซิโนโล
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่

เยี่ยมคุณครูระพีพร หนูยิ้มซ้าย
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ยินดีต้อนรับ น้องมิวสิค สู่ครอบครัวจิโนพล
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ยินดีต้อนรับ น้องดารินทร์ สู่ครอบครัวชัยชนะ
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เยี่ยมสามีของคุณครูวรรณา ดำศรี
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ร่วมไว้อาลัยอดีตศึกษาธิการอำเภอร่อนพิบูลย์ คุณวิเชียร วงศ์มยุรา
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ บ้านตลาดใหม่

ยินดีต้อนรับ น้องปลื้ม สู่ครอบครัวพลเดช
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ บ้านครอบครัวพลเดช

เยี่ยมคุณครูอี๊ด รุจินันท์
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสามีของคุณครูศศิเลขา
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ อำเภอพระพรหม

เยี่ยมคุณพ่อของคุณครูพลอย ปิยณัฐ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลลานสกา

ยินดีต้อนรับ น้องสกาย สู่ครอบครัวมโนสงฆ์
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
วันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม

งานฌาปนกิจศพสามีของคุณครูสุพิศ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ วัดบางปริก

งานบำเพ็ญกุศลศพสามีของคุณครูสุพิศ
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ วัดบางปริก

ฉีดวัคซีนบาดทะยักและคอตีบ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม

งานฌาปนกิจศพคุณแม่ของคุณครูนวกมล
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
ณ วัดเถลิงกิตติยาราม

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ของคุณครูนวกมล
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
ณ บ้านคุณครูนวกมล

วันครู ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม

วันกตัญญู ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

กิจกรรมส่งความสุข ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ สพป.นศ.๓

TELS 2014
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี

จับฉลากบัดดี้ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

งานฌาปนกิจคุณพ่อของคุณครูนิชกานต์
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ วัดคลองดิน

อบรมครู "การสื่อสารด้วยหัวใจ : สื่อสารอย่างสันติ"
วันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมวีบี

งานศพคุณพ่อของคุณครูนิชกานต์
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ บ้านคุณครูนิชกานต์ (ท่าศาลา)

เยี่ยมลูกสาวของคุณครูจิตต์นิภา
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ โรงพยาบาลนครินทร์

เยี่ยมสามีคุณครูสุจารี จิตรเย็น
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ โรงพยาบาลสิชล

อำลาคุณครูช่วยสอนโครงการ ETA 2014
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

ต้อนรับคุณแม่เจ้าคณะ ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

คุณครูช่วยสอนโครงการ ETA 2014
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

เยี่ยมครูจอย มณธญา
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ บ้านครูจอย มณธญา

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อของคุณครูธนกฤตและคุณครูเรวดี
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ งานบำเพ็ญกุศลศพ

ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ทั้ง ๒ โรงเรียน
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม

บุคลากรตัวอย่าง (ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย)
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม

งานเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาส (ครู)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

วันกตัญญู ปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

ต้อนรับคุณแม่เจ้าคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

ทริป@เชียงราย
วันที่ ๕ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ จังหวัดเชียงราย

มอบเงินช่วยเหลือ Teacher Joahanna
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

อบรมเรื่องอัตลักษณ์ "รัก รับใช้ ให้อภัย"
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม

ต้อนรับคุณแม่เจ้าคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารยอห์น บอสโก

คิดดี สัมพันธ์ดี ชีวีมีสุข
วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม