มอบเหรียญกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลร่อนพิบูลย์
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

กีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลร่อนพิบูลย์ ครั้งที่ ๑๕
วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช

แห่เทียนพรรษา ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ วัดเขาน้อย

SIHM Youth Games ครั้งที่ 2/2016
วันที่ 30 มิถุนายน 2016
ณ สนามโรงเรียนดรุณศึกษา

โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

อบรมหลักสูตร "ลูกเสือช่อสะอาด"
วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
วันที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช

โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์

ซิสเตอร์นรา นิยมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเยี่ยมโรงเรียนร่อนพิบูลย์
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์

กลุ่มทันตกรรมโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ตรวจฟันนักเรียน ป.๑ - ๓
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

ฉลองวัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ปี 2016
วันที่ 12 มิถุนายน 2016
ณ วัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

วันไหว้ครู ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

มอบบัตรหัวหน้าห้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

ปฐมโอวาท ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

ปัจฉิมนิเทศ ม.๓ รุ่น ๔๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

กิจกรรมพี่ลาน้อง ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้แก่ "โรงเรียนวัดวัวหลุง"
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนวัดวัวหลุง

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้แก่ "โรงเรียนร่อนพิบูลย์"
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้แก่ "โรงเรียนวัดคันธมาลี (ปัง)"
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนวัดคันธมาลี (ปัง)

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้แก่ "โรงเรียนวัดเทพมงคล"
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนวัดเทพมงคล

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้แก่ "โรงเรียนวัดเขาน้อย"
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้แก่ "โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต"
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้แก่ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลร่อนพิบูลย์"
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลร่อนพิบูลย์

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้แก่ "โรงเรียนวัดเทพนมเชือด"
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนวัดเทพนมเชือด

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้แก่ "โรงเรียนบ้านห้วยหาร"
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนบ้านห้วยหาร

โอวัลตินรถโรงเรียน
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๔๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนดรุณศึกษา

งานบำเพ็ญกุศลศพศิษย์เก่า พี่ภูมิ พีรพัฒน์ เทวเดช
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ บ้านครอบครัวเทวเดช

วันคุณพ่อบอสโก ปี 2016
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนบอสโกพัฒนา

เยี่ยมน้องอ๊อฟ เด็กชายธราเทพ โกฏกุล
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลทุ่งสง

วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

งานฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช

พิธีลงนามถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

งานกีฬา ฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๓ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ ค่ายวชิราวุธ

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ของน้องปังปอนด์ ด.ช.เกรียงกรินทร์ ป.๓/๔
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ บ้านน้องปังปอนด์

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๓ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ สวนพฤกษาสิรินธร

เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีสำรอง ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
ณ วัดเขาน้อย

เยี่ยม ด.ช. อนุชิต ภิญโญ ม.2/2 ณ โรงพยาบาลพัทลุง
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลพัทลุง

เหรียญรางวัล ‘นกยูงเกมส์’ ครั้งที่ ๑๖ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

อบรม "การจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดฯ" โดยเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อของเด็กหญิงกชพร อนุรักษ์
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
ณ บ้านครอบครัวอนุรักษ์

‘เอ๋ สันติภาพ’ ผู้สนับสนุนชุดฟุตบอลทีมโรงเรียนดรุณศึกษา
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

นกยูงเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ (สภ.ร่อนพิบูลย์)
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

จุฬาภรณ์คัพ ครั้งที่ ๑๑
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ | วัดศิลาราย
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ วัดศิลาราย

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและอบรมศีลธรรม ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ศูนย์อบรมศีลธรรมอำเภอชะอวด

การแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช

มื้อเช้า เรายิ้ม โดย...คนอร์ คัพโจ๊ก
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

พิธีมอบถ้วยรางวัล ‘รามโรมเกมส์’ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

รามโรมเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช

อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เริ่มที่ตัวคุณ Zero Accident
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

SIHM Youth Games ครั้งที่ 1/2015
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนดรุณศึกษา

เด็กมีดี...ดีมอลล์ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนดรุณศึกษา

ร่วมไว้อาลัยศิษย์เก่า พี่อุ้ม นายภาณุพงศ์ จีนนุกูล
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ บ้านครอบครัวจีนนุกุล

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

ประกวดพานไหว้ครู ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

ประชุมเตรียมงานกีฬาสีบ้าน
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุณศึกษา

ฉลองวัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ปี 2015
วันที่ 6 มิถุนายน 2015
ณ วัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

ประชุมคณะผู้กำกับกองลูกเสือ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องพักครูฝ่ายกิจการนักเรียน

ร่วมวางพวงหรีดคุณวิมล คำแหง (ผู้ประกอบการรถรับส่ง)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ บ้านหนองมาก

ประชุมหัวหน้าห้อง ปี ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุณศึกษา

พิธีมอบบัตรประจำตัวหัวหน้าห้อง ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่จาย ทองประสม คุณแม่ผู้ใหญ่ต้อย กาญจนา
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
ณ บ้านครอบครัวทองประสม

ร่วมวางพวงหรีดคุณแม่จาย ทองประสม คุณแม่ผู้ใหญ่กาญจนา โย้จิ้ว
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
ณ บ้านครอบครัวทองประสม

งานฌาปนกิจศพน้องมุก กันติศา ภักดีพันธ์
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ เมรุวัดเนกขัมมาราม

งานบำเพ็ญกุศลศพน้องมุก กันติศา ภักดีพันธ์
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ บ้านครอบครัวภักดีพันธ์

ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวภักดีพันธ์
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ บ้านครอบครัวภักดีพันธ์

คืนปัจฉิมนิเทศ ม.๓ รุ่น ๔๔ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

กิจกรรมแจกโอวัลติน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

“ชนะเลิศ” วอลเลย์บอลผสม To Be Number One ครั้งที่ ๘ (แชมป์ ๔ สมัย)
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ณ โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.นครศรีธรรมราช

วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
ณ สนามหน้าอำเภอร่อนพิบูลย์

Bingo Time 2014
วันที่ 23 ธันวาคม 2014
ณ อาคารดอมินิก

วันคริสต์มาส ปี 2014
วันที่ 20 ธันวาคม 2014
ณ อาคารดอมินิก

วันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

D.A.R.E. | ตชด.๔๒ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุณศึกษา

วันปิยมหาราช ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ อำเภอร่อนพิบูลย์

เหรียญรางวัล "นครเกมส์" ครั้งที่ ๕๗ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ วอลเลย์บอลหญิง ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เทควันโด "อบจ.พัทลุง แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๒"
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

กิจกรรมจากวอลล์ โอวัลติน ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

กิจกรรมโอวัลติน (ประถม-มัธยม) ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

เหรียญรางวัล “รามโรมเกมส์” ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

รามโรมเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๒ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช

ถวายเทียนพรรษา ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ วัดป่าโทก

นักกีฬาและครูผู้ฝึกซ้อม กรีฑาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

เปิดสนามกีฬาอำเภอจุฬาภรณ์ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ สนามโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

กรีฑาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ สนามโรงเรียนร่อนพิบูลย์

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

ฉลองวัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ปี 2014
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ วัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

ประชุมผู้ปกครอง (ประถม-มัธยม) ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม

ปัจฉิมนิเทศ ม.๓ รุ่น ๔๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

กิจกรรมพี่ลาน้อง ๒๕๕๖
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ บริเวณโรงเรียนดรุณศึกษา

นักเรียน ม.๓ รุ่น ๔๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ บริเวณโรงเรียนดรุณศึกษา

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๖
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุณศึกษา

อบรมโครงการ D.A.R.E. ป.๖ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุณศึกษา

อบรมโครงการ D.A.R.E. ป.๖
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ห้องโถงอาคารพระมารดาอุปถัมภ์

แชมป์วอลเลย์บอลผสม ปี ๒๕๕๖
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

แจกโอวัลติน ดื่มฟรี
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
ณ อำเภอร่อนพิบูลย์

กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

งานเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาส (นักเรียน) ปี 2013
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารมารีอา, ยอห์น บอสโก

บิงโก ไทม์ 2013
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

ถ้วยรางวัลฟุตบอลยุวชน 7 คน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

วันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

กิจกรรมลอยกระทง ๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

วันแม่ (ประถม-มัธยม) ปี ๒๕๕๖
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

งานวันเจ้าฟ้า ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ หน้าอำเภอจุฬาภรณ์

ฉลองวัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ 2013
วันที่ 23 มิถุนายน 2013
ณ วัดนักบุญดอมินิก

กีฬาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ สนามโรงเรียนร่อนพิบูลย์